GDPR

Deze website is eigendom van Mobitim bvba

Contactgegevens:
Mobitim bvba
Bergstraat 106
8510 Marke
Tel: 056420738
Fax: 056420770
E-mail : info@mobitim.be
0ndernemingsnummer: BE0474.335.047

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten
worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze
informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en
door Mobitim bvba op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan
wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren.
De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of
wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@mobitim.be. Bent u het niet eens met de manier
waarop Mobitim bvba uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard
is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en
concrete uitleg kan u met Mobitim bvba contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis,
wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het
gebruik van de aangeboden informatie.

www.Mobitim.be en Cookies

www.mobitim.be maakt gebruik van "cookies" om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk
te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies
op onze internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op.
Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst
dat deze cookie geplaatst wordt.
U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.